::o knižke:: ::registrácia:: ::referencie::
 
  Pre školy, žiakov a rodičov...
Štart?

Služba internetová žiacka knižka spustená v ostrej prevádzke a už ju využívajú niektoré školy.

Viac k téme...

Tak to hej!

Internetovú žiacku knižku môže mať každá škola zdarma. Stačí sa zaregistrovať.

Viac k téme...

 

Stále neviete o čo ide?

Internetová žiacka knižka (ďalej IŽK) sa začína rozširovať po celom svete a začína byť akýmsi štandartom pre každú kvalitnú školu. Pomocou IŽK si môže študent pravidelne sledovať svoj prospech na internete, ktorý je v súčasnosti v každej druhej domácnosti vďaka veľkému zníženiu cien. IŽK je veľkým pomocníkom aj pre rodičov, ktorý môžu sledovať výsledky štúdia svojich ratolestí a poprípade ich ďalej usmerňovať v štúdiu.

Pomocou IŽK sa zjednoduší rodičom a profesorom život. Rodič môže priamo cez rozhranie IŽK posielať správy triednemu učiteľovi (napríklad ospravedlnenia) a triedny učiteľ môže poslať správu rodičovi (napríklad o zlepšení - zhoršení prospechu). Triedny učiteľ môže napísať tiež hromadnú správu pre celú triedu a takýmto spôsobom informovať rodičov napríklad o rodičovskej schôdzke, poprípade o aktivitách triedy. Internetová žiacká knižka obsahuje veľke množstvo funkcií a neustále sa pridávajú nové podľa prianí jednotlivých škôl. Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o IŽK kliknite sem.

Každá škola sa snaží svojim študentom čo najviac zefektívniť a zlepšiť štúdium. Rodičia a študenti určite uvítajú systém internetovej žiackej knižky, kde nájdu vždy aktuálne údaje a vyhnú sa zmetkom. Práve teraz je správny čas skúsiť modernizáciu za pomoci internetu. IŽK je jednoduché, intuitívne a zároveň rozsiahle riešenie pre všetky školy, ktoré majú záujem pohnúť sa dopredu a zvýšiť úroveň informovanosti svojich študentov a ich rodičov.

Prehlásenie: Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch, zodpovedá za ich bezpečnosť a v žiadnom prípade nebudú osobné údaje poskytnuté tretím osobám. Ostatné práva a povinnosti týkajúce sa osobných údajov upravuje zákon č. 52/1998 Z.z.

Prevádzkovateľ: Peter Daniška - www.elzk.sk
Kontakt je uvedený v sekcii kontakt.

 
index kontakt sponzori pomoc
Online internetové televízie a množstvo online rádií. Online hry. Ako na počítač.